Andreassen, Wilfred

Andreassen, Wilfred (1925-2015)

Parti:
Framtid for Finnmark
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 1989-1993

Gå til biletgalleri

Andreassen, Wilfred har gått bort.

Finn informasjon etter