Engseth, William

Engseth, William (1933-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Troms 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter