Graadal, Øyvind

Graadal, Øyvind (1951-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1989-1993

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter