Frøyshov, Øyvind

Frøyshov, Øyvind (1938-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1977-1981

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 05.04.1938

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Vestfold, 1977 - 1981, KrF.

Verv

Offentlege verv

  • Medlem Pasientskadenemnda 1990-1992, varamedlem 1993-1995, medlem fra 1996
  • Varamedlem Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten frå 1994