Frøyshov, Øyvind

Frøyshov, Øyvind (1938-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1977-1981

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter