Gustavsen, Yngvar

Gustavsen, Yngvar (1945-)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1973-1977

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter