Hovedinnhold

Grunnloven i ulike utgaver

Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter, om den lovgivende makt (Stortinget), den utøvende makt (regjeringen) og den dømmende makt (domstolene).

  • En av Grunnlovens siste sider med segl.
    En av Grunnlovens siste sider med segl. Foto: Stortingsarkivet
    Grunnloven i gjeldende versjon (Lovdata): Gjeldende grunnlov.
  • Grunnloven i versjonen som ble vedtatt den 17. mai 1814: Grunnloven av 17. mai 1814
  • Grunnloven i versjonen som ble vedtatt den 4. november 1814 (Nasjonalbiblioteket): Grunnloven av 4. november 1814
  • Til topp