Hovedinnhold
Forsidebilde fra læringsnettstedet «Mossekonvensjonen1814».

Moss kommune har utarbeidet læringsnettstedet «Mossekonvensjonen1814» for grunnskolen.

Læringsverktøy for grunnskolen: Mossekonvensjonen

I forbindelse med feiringen av 200-årsjubileet for Grunnloven og Mossekonvensjonen har Moss kommune utarbeidet et digitalt undervisningsopplegg for grunnskolen. Her er det mye å lære om 1814-historien for alle skolene i landet!

Bakgrunnen for utarbeidelsen av undervisningsopplegget er at alle elever i Moss skal bli kjent med historien som førte til at vi fikk Grunnloven på Eidsvoll 17. mai 1814 og at den ble reddet i Moss den 14. august 1814.

Læringsnettstedet er delt inn i undersider etter skoletrinn; 1.–4. trinn, 5.–7. trinn og 8.–10. trinn. Sidene inneholder blant annet elevoppgaver med tilhørende lærerveiledninger, billedbok om 1814, nyttige lenker og sang og musikk-materiell. I tillegg er det lagt ut en rekke digitale aktiviteter for elevene som quiz om Grunnloven og 1814-historien, kryssord, puslespill, fargeleggingsoppgaver og «drag&drop»-nettspill.

Illustrasjon av Kristin Roskifte.
Moss kommunes læringsnettsted Mossekonvensjonen1814.
Illustrasjon av Kristin Roskifte.

Læringsverktøyet er utarbeidet av to lærere ved Åvangen skole, Mona-Lill Reinback og Petter Lund Eriksen, etter initiativ fra styringsgruppen Moss 1814.

De har fått bistand til utarbeidelsen av:
Cakehouse lydstudio
Kristin Roskifte, illustratør
Åsmund Svendsen, historiker
Christian Ruud Kallum, skuespiller
Preben Hodneland, skuespiller
Trond Bull Hansen, stemmen til presten
Økonomisk støtte fra Sparebanken 1 Østfold Akershus

Besøk undervisningssidene her!  – www.mossekonvensjonen1814.no

Til topp