Hovedinnhold
17. mai-tog

Foto: NTB Scanpix/Aftenposten

Forbered skolebarna til grunnlovsdagen 17. mai 2014!

17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven formelt ble vedtatt ved Eidsvoll 1814. Stortinget håper at skolene ønsker å gjøre noe ekstra ut av feiringen av den store grunnlovsdagen i 2014 i anledning grunnlovsjubileet.

Vi setter stor pris på alle skoler som ønsker å gjøre noe ekstra for å markere grunnlovsjubileet, enten det er smått eller stort, og vil ikke pålegge dere å legge dere på et spesielt nivå. Her vil vi komme med noen tips og tilbud som dere gjerne må benytte dere av.

Hvordan forberede skoleelevene til 17. mai 2014?

Det viktigste tipset vi kan gi er å involvere barna, og skolens lærere, i størst mulig grad frem mot og under feiringen av 17. mai. Ta i bruk tilbudene til barn og unge i anledning grunnlovsjubileet (se nedenfor) og sett av tid både på skolen (lærere) og hjemme (foreldre) til å lære barna mer om Grunnloven, Norges historie fra 1814 og hvilken betydning Grunnloven spiller for dem.

Det er gjort tilgjengelig mye materiell for barn og unge i anledning grunnlovsjubileet som går rett inn i læreplanene. Engasjer barna, få dem til å reflektere over hvorfor vi feirer Grunnlovens 200-årsjubileum og hvorfor Grunnloven er viktig, delta i Stortingets tegnekonkurranse og bruk tegningene og andre fargeleggingsoppgaver som dekorasjon på skolen i forkant av og under 17. mai-feiringen, gjerne sammen med jubileumsprofilen som øvrig dekorasjon.

Tips elevrådsrepresentanten som skal holde tale om nyttig informasjon og verktøy for å kunne knytte talen opp mot grunnlovsjubileet og hvordan skolen og elevene selv har jobbet med jubileet og Grunnloven frem mot 17. mai. Lær barna teksten til og skolekorps musikken til den nasjonale jubileumsmarsjen og spill og syng sammen i skolegården 17. mai.

Stortinget har gjort tilgjengelig mye nyttig materiell, inspirasjon og tips til gjennomføring av arrangementer. Nedenfor beskrives noe av det vi tilbyr nærmere:

Gavepakke til inspirasjon

Stortinget håper at jubileet vil inspirere til engasjement og refleksjon i skolene. I den anledning sendte Stortinget i januar/februar ut en gave til alle landets førsteklassinger og til alle grunnskoler, som kan brukes til inspirasjon og læring for elevene. Les mer om utsendelsen her.

Tegnekonkurranse

Stortinget inviterer til en tegnekonkurranse for alle 1.–4. klasser. Vi utfordrer skolebarna til å utforme en forside som illustrerer Grunnloven slik de mener den bør se ut. Vi håper elevene vil synes at dette er morsomt når de har lært om Grunnloven. De mange tegningene kan være fine å spare på og henge opp i klasserom, som 17. mai-dekorasjon på skolen, m.m. Les mer om tegnekonkurransen her. 

Visuelt materiell

Grunnlovsjubileets visuelle profil er tilgjengelig for ikke-kommersiell bruk ved alle skoler. Dere kan enkelt søke om å bli lisenstakere for profilen her.

Dere er hjertelig velkomne til å bruke profilelementer i f.eks. et trykket 17. mai-program, for å dekorere skoleområdet, bannere som kan brukes i tog, m.m. Profilen inneholder flere ulike versjoner av den offisielle logoen for grunnlovsjubileet, en rekke bilder, «bildegrid» og enkle malverktøy som bannere, plakater, enkle plakatgeneratorer (to stk. spesiallagde 17. mai-versjoner) og powerpoint-maler. Vi kan også spesielt anbefale den enkle wordmalen som er utviklet for å kunne skrive inn sitt eget ord under jubileumslogoen, slik at dere kan lage deres egen jubileumslogo med f.eks. «Ja vi <3 <din skoles navn>» (f.eks. «Ja vi <3 Nesøya skole»).

I tillegg til elementene som inngår i jubileumsprofilen, har Stortinget laget en plakatutstilling om «1814 – Det utrolige året» med tilhørende brosjyrer. Plakatene kan enkelt lastes ned og printes ut lokalt fra våre nettsider her. Plakatutstillingen er tilgjengelig både i A3-format (for enkel utskrift på standard printere) og i større formater (for trykk av store plakater hos profesjonelt byrå).

Utstillingen vil være fin å henge opp i klasserom og i bibliotek på skolen, for eksempel i forkant av 17. mai slik at elevene kan lære mer om Grunnloven og historien frem mot grunnlovsdagen.

Jubileumssangen «Det går et festtog gjennom landet»

Sangen «Det går et festtog gjennom landet» er en jubileumsgave fra Stortinget til det frivillige sang- og musikklivet i anledning grunnlovsjubileet. Vi håper sangen engasjerer bredt og at alle kor og korps vil ta den i bruk under 17. mai-feiringen i 2014.

Les mer om og hør jubileumssangen her. Ta kontakt med Odd Steenberg v/ Norsk Noteservice for spørsmål om distribusjon o.l. av sangen: odd@notservice.no.

Informasjonsmateriell/talepunkter

Stortinget har utviklet en del skriftlig informasjonsmateriell om grunnlovsjubileet. Dette er bl.a. måldokument for jubileet, en oversikt over historiske merkedatoer fra 1814 og et programdokument med oversikt over alle arrangementene som inngår i det offisielle programmet for grunnlovsjubileet. Dokumentene kan lastes ned i pdf-format fra våre nettsider her.

Videre har vi utarbeidet to (power point-)presentasjoner med manus som kan brukes i sin helhet, eller tilpasses ved behov, til formidling under ulike arrangementer. Disse kan også gi fin inspirasjon til taler hvor man ønsker å ha med noen historiske finurligheter. Presentasjonene inneholder grunnleggende fremstillinger av henholdsvis de politiske begivenhetene i 1814 og om hovedtrekkene i utviklingen av det norske folkestyret siden 1814. Fremstillingene, med tilhørende veiledninger, er tilgjengelige for nedlastning på våre nettsider her.

I tillegg til dette ligger det mye skriftlig materiale i form av fagartikler, historiske artikler m.m. på våre nettsider, som også kan brukes ved innhenting av inspirasjon til taler m.m. Se www.grunnloven200.no og særlig menypunktet «1814-historien» --> «Artikler».

Vi har også utarbeidet forslag til momenter som årets 17. mai-taler kan ta utgangspunkt i. Forslag til momenter til årets 17. mai-taler finner du her.

Nettstedet minstemme.no

Nettstedet www.minstemme.no er utviklet av Senter for IKT i utdanningen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Nettstedet tilbyr faglige ressurser og oppgaver til bruk i barnehage og skole i forbindelse med stemmerettsjubileet og grunnlovsjubileet. Innholdet på nettstedet kan filtreres etter bl.a. ulike klassetrinn og kompetansemål. Her finnes det mye aktuelt materiell og oppgaver for barna, som de kan bruke både i undervisningen og hjemme for å forberede seg til 17. mai.

Eksterne ressurser

Både UiO og UiB har satt opp lister over ressurspersoner og mulige foredragsholdere i anledning grunnlovsjubileet. Hvis skolen ønsker eksterne talere under 17. mai-arrangementet, kan det være mulig å kontakte noen fra disse listene og høre om de kunne tenke seg å utvikle et lite foredrag rettet mot barn, om aktuelle temaer i anledning jubileet. Flere aktuelle ressurspersoner vil legges til på disse sidene etter hvert.

Nasjonal digital jubileumskalender

Alle skolene er velkomne til å melde inn aktiviteter i den digitale jubileumskalenderen på grunnlovsjubileets nettsider. Her kan dere få profilert både 17. mai-arrangementet og eventuelle andre aktiviteter/markeringer ved skolen i et større fora.

Til topp