Hovedinnhold
Stortingets direktør Ida Børresen med skolebarn.

Stortingets direktør Ida Børresen med skolebarn som gleder seg til å teste nettstedet «Min stemme», under lanseringen 5. mars 2013. Foto: Stortinget

Min stemme

I forbindelse med stemmeretts- og grunnlovsjubileet lanserte Kunnskapsdepartementet nettstedet minstemme.no. Nettstedet har vært en ressurs for læring om demokrati og deltakelse for barn og unge. Nettstedet ble lansert 5. mars 2013 og presentert av statsråd Kristin Halvorsen.

– Deltakelse, demokrati og mulighet for å påvirke egne livsbetingelser er nødvendig for et godt liv. I barnehage og skolen skal elever få oppfylt sin rett til medvirkning. Gjennom involvering, deltakelse og ved å si sin mening skal de også lære å bli aktive deltagere i samfunnet, sa kunnskapsministeren ved lanseringen.

Minstemme.no har tilbudt faglige ressurser og oppgaver til bruk i barnehage og skole i forbindelse med stemmerettsjubileet i 2013 og grunnlovsjubileet i 2014. Foto, lyd, film, tekst, digitale bildefortellinger, tegneserier, oppgaver og quiz har vært tilgjengelige innen en rekke tema. Innholdet ble organisert etter barnehagens rammeplan og skolens læreplan. Ressursene et nært knyttet til den hverdagen barnhagen og skolen har. For skolen er innholdet koblet direkte til kompetansemål, slik at de er enkle å ta i bruk i klasserommet.

– Grunnlovsjubileet i 2014 gir en unik anledning til å få en bred debatt om fremtidens demokrati og hvilken rolle Grunnloven skal spille i årene som kommer. Her må vi også få barn og ungdom til å engasjere seg. Jeg er derfor veldig glad for at «Min stemme» inviterer til deltakelse og debatt helt fra barnehagetrinnet til videregående skole. Å satse på demokratiopplæring for barn og unge er den beste investering vi kan gjøre for vårt fremtidige folkestyre. Derfor er barn og unge hovedmålgruppen ved grunnlovsjubileet neste år, sier stortingspresident Dag Terje Andersen.

Minstemme.no skulle være et supplement til læremidlene i jubileumsåret for Grunnloven. Det har vært et sted der skoler og lærere kunne finne nyttig innhold og oppgaver som kunne tas direkte inn i undervisningen med relevans til fag og kompetansemål.

– Demokrati, ytringsfrihet og stemmerett er tre viktige ord som henger nært sammen. Tre ord som er grunnleggende for samfunnet vårt, fordi noen har kjempet og sloss, trodd på rettferdighet og gjort kloke valg, sa kunnskapsministeren. – Til dere som er unge vil jeg derfor si, ikke la noen få bestemme hvordan framtiden din skal bli. Det er ditt valg, din stemme, og din framtid.

Det er Senter for IKT i utdanningen som har hatt hovedansvaret for å utvikle nettstedet.

Samarbeidspartnere
Innholdet til nettstedet er i hovedsak hentet fra andre. Mange samarbeidspartnere har bidratt. Foruten Utdanningsdirektoratet kan nevnes:

 • Store Norske Leksikon
 • Stortinget
 • Eidsvoll 1814
 • NRK Skole
 • TV2 Skole
 • Stemmerettsjubileumskomiteen
 • Grunnlovsjubileumskomiteen
 • Arkivverket
 • Kulturrådet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Barneombudet
 • Nasjonal digital læringsarena (NDLA)
 • Norsk folkemuseum
 • ung.no
 • Redd barna
 • Forut
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • FN-sambandet
 • Folkemuseet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

www.minstemme.no

Du kan se hele presentasjonen på Kunnskapsdepartementets nett-TV her.

Til topp