Hovedinnhold

Prins Christian Frederiks norske advokat

Generalauditør Christopher Anker Bergh var prins Christian Frederiks norske advokat i 1814.

Christopher Anker Bergh
Tegning av Christopher Anker Bergh av ukjent opphav, inntatt i boken av A. Bergsgård: Året 1814, I, Grunnlova, 2. opplag 1945.

Berghs innsats vedrørende Grunnloven er lite omtalt i 1814-historien. Men også advokaten må regnes blant fedrene på Eidsvoll i 1814, skriver høyesterettsadvokat Per Hagelien.

Les Per Hageliens kronikk om generalauditør Christopher Anker Bergh i Advokatbladet nr. 10 2013.

Del artikkelen

Skriv ut

Til topp