Hovedinnhold
Stortingspresident Olemic Thommesen, nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og forskningsbibliotekar Arthur Tennøe.

Stortingspresident Olemic Thommessen, nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og forskningsbibliotekar Arthur Tennøe.
Foto: Stortinget

Jubileer og feiringer under debatt

Torsdag 6. februar arrangerte Nasjonalbiblioteket et seminar der deltakerne diskuterte temaer med stor betydning for grunnlovsjubileet. De stilte spørsmålene «Hva skjer når en nasjon feirer? Hva er en feiring, egentlig?».

Stortingspresident Olemic Thommessen åpnet seminaret på Nasjonalbiblioteket 6. februar.
Stortingspresident Olemic Thommessen åpnet seminaret på Nasjonalbiblioteket 6. februar.
Foto: Stortinget

Nasjonalbiblioteket hadde invitert forskere fra Norge og Sverige for å se nærmere på selve grunnlovsfeiringene og diskutere ulike sider ved det å feire jubileer. Hvilken betydning har de, hvordan gjør vi det, hvordan har vi gjort det og hvorfor er Grunnloven og den norske 17. mai-feiringen så populær?

Seminaret er en del av det offisielle jubileumsprogrammet. Det ble åpnet av stortingspresident Olemic Thommessen. I åpningstalen la stortingspresidenten særlig vekt på Nasjonalbibliotekets viktige rolle som forvalter og formidler av nasjonens hukommelse.

Stortingspresidenten fremhevet videre hvordan 1814-historien har blitt oppfattet på ulike måter gjennom de 200 årene som har gått. De ulike forståelsene er i stor grad knyttet til våre oppfatninger av oss selv, det samfunnet vi til enhver tid lever i og – ikke minst – hvilket samfunn vi ønsker å leve i.

– Den oppvoksende generasjonens syn på betydningen av Grunnloven vil være annerledes enn min generasjons. Kunnskapen om Grunnloven må derfor stadig fornyes, konkluderte stortingspresidenten.

Les mer om seminaret her. 

Stortingspresident Olemic Thommesen, nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og forskningsbibliotekar Arthur Tennøe.
I forbindelse med åpningen av seminaret fikk stortingspresidenten også en omvisning i Nasjonalbibliotekets
utstilling «Nasjonale Montasjer». Her sammen med omviserne, nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein
og forskningsbibliotekar Arthur Tennøe.
Foto: Stortinget
Til topp