Hovedinnhold
Dag Terje Andersen

Tidligere stortingspresident
Dag Terje Andersen.
Foto: Stortinget

Ønsker debatt om folkestyrets utfordringer

– Vi ønsker et grunnlovsjubileum med debatt og bred deltakelse. Jubileet skal ha et perspektiv som peker utover frihetsverket i 1814, sa tidligere stortingspresident Dag Terje Andersen, som da var leder i Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum.

Stortingspresidenten legger stor vekt på at grunnlovsjubileet formidler kunnskap og får et tydelig politisk innhold.

– Vi vil styrke bevisstheten om hvilken rolle Grunnloven skal spille i fremtidens demokrati. Grunnloven må formidles på nytt til hver generasjon, slik at de kan gi den mening på egne premisser. Derfor har vi definert barn og unge som hovedmålgruppen ved grunnlovsjubileet i 2014. Det skal særlig legges vekt på tiltak som kan skape deltakelse og engasjement hos denne gruppen, sier Dag Terje Andersen.

Han viser til at Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 vil ha tre hovedmål:

  • Bygge mer kunnskap om Grunnloven og dens betydning.
  • Skape økt deltakelse og engasjement i demokratiske prosesser.
  • Være en bred og inkluderende folkefest i hele landet.
Dag Terje Andersen
Tidligere stortingspresident Dag Terje Andersen. Foto: Stortinget

Inkluderende profil – en invitasjon til deltakelse og engasjement

Det er utviklet en tydelig, varm og inkluderende jubileumsidentitet. Jubileet skal stimulere til refleksjon og engasjement – og ambisjonen knytter seg spesielt til å nå barn og unge. Med et markant, relevant og emosjonelt ladet uttrykk vil logo og profil danne en positiv og tydelig ramme for jubileumsaktiviteter over hele landet.

– Gjennom et ungdommelig og fremtidsrettet uttrykk håper vi å engasjere bredt, skape nysgjerrighet og stimulere alle til en feiring av Grunnlovens betydning, både for vår hverdag og fremtid, sier Dag Terje Andersen.

Et profilprogram for alle

Profilprogrammet er enkelt å bruke, og forvaltes ut fra en standardavtale med brukere og visuelle retningslinjer. Det er et ønske at så mange som mulig tar i bruk jubileumsidentiteten i lokale arrangementer.

Den visuelle profilen vil bli lagt ut på grunnlovsjubileets nye nettsider som lanseres våren 2013. Dette vil være en viktig inspirasjon og ressurs i jubileet, der blant annet profilelementer vil være tilgjengelige for enkel nedlastning. De nye nettsidene vil også omfatte en digital arrangementskalender der ulike arrangementer kan meldes inn.

– Vi oppfordrer alle til å utvikle lokale aktiviteter ved jubileet. Vårt mål er at alle kommuner skal ha egne arrangementer i jubileumsåret. Vi håper den visuelle profilen vil bidra til engasjement og en nasjonal dugnad for feiring av folkestyret, sier Dag Terje Andersen.

Den visuelle profilen vil også foreligge på nord-samisk.

Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum har det koordinerende ansvaret for jubileet. Det offisielle programmet for jubileet lanseres våren 2013.

Presentasjon av jubileumsidentiteten (pdf, 5,36 MB)
Filmpresentasjon av jubileumsidentiteten
Måldokument for grunnlovsjubileet (pdf, 1,15 MB)

Del artikkelen

Skriv ut

Til topp