Hovedinnhold

§ 102: SU om rett til privatliv

I denne videoen gir SU ved leder Andreas Halse sine synspunkter på Grunnlovens § 102 og temaet rett til privatliv.

Les mer om paragrafen under videovinduet.

Grunnlovens § 102


Bokmål:
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

Nynorsk:
Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin. Det må ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle tilfelle.

Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den personlege integriteten.

Om paragraf 102:
Paragraf 102 kom inn i Grunnloven i mai 2014. Før dette fantes det ikke noen generell bestemmelse om respekt for privatlivets fred eller personvern i Grunnloven.

Retten til privatlivets fred er godt forankret i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som Norge har forpliktet seg til. Grunnlovfestingen av retten til personvern og privatlivets fred har derfor i første rekke den konsekvens at disse prinsippene blir forankret i Grunnloven. I tillegg kan den vise seg å bli et viktig rettslig verktøy i møte med fremtidens teknologiske utvikling og utfordringer.

Retten til privatlivets fred og personvern kan også komme i konflikt med ytringsfriheten, for eksempel dersom enkeltpersoner opplever at media trenger for langt inn i den private sfære. For å finne en riktig balanse mellom disse to rettighetene – som begge har en sentral betydning for demokratiet og rettstaten – er det et poeng at begge er plassert i Grunnloven.

Til topp