Hovedinnhold
9 apr
11 apr
Barn og unge
<p>Ungdommene ved ungdommens nasjonalforsamling i 2010,<br />samlet i den historiske grunnlovssalen på Eidsvoll.<br />Foto: Barneombudet</p>

Ungdommene ved ungdommens nasjonalforsamling i 2010,
samlet i den historiske grunnlovssalen på Eidsvoll.
Foto: Barneombudet

Stortingets ungdomsparlament

10. april 1814 samlet representantene seg på Eidsvoll med fullmakter fra sine valgdistrikt. For å markere Riksforsamlingens sammentreden gjennomfører Stortinget i perioden 9.–11. april en av de største satsningene for unge i forbindelse med grunnlovsjubileet – Stortingets ungdomsparlament, med to dager på Stortinget og én dag i historiske omgivelser på Eidsvoll.

Grunnloven + menneskerettighetene = sant?

En viktig målsetning for grunnlovsjubileet er å øke kunnskapen om Grunnlovens betydning i dag. I denne sammenheng er grunnlovsfesting av menneskerettighetene en høyaktuell problemstilling. Noen menneskerettigheter, som for eksempel ytringsfrihet, er allerede nedfelt i Grunnloven, men er det slik at også andre menneskerettigheter burde inkluderes? Hvorfor/hvorfor ikke?

Elever i videregående skole ble invitert til å sende inn et essay hvor det skulle reflekteres rundt sentrale menneskerettigheter og deres plass i Grunnloven, med utgangspunkt i oppgaven: Grunnloven + menneskerettighetene = sant? Essayet kunne gjerne ta utgangspunkt i Menneskerettighetsutvalgets rapport om menneskerettigheters plass i Grunnloven og arbeidet som nå pågår med grunnlovsfesting av menneskerettigheter. Under Stortingets ungdomsparlament skal ungdommene blant annet diskutere nettopp problemstillinger knyttet til det å evt. innlemme menneskerettigheter i Grunnloven.

Når 90 ungdommer kommer til Stortinget onsdag 9. april står blant annet forelesninger av professor Marit Halvorsen, stortingsrepresentant Jette F. Christensen og professor Janne Haaland Matlary på programmet. Ungdommene skal så arbeide med å utforme erklæringer som skal presenteres i Rikssalen på Eidsvoll den historiske dagen fredag 11. april. 11. april var datoen Riksforsamlingen på Eidsvoll åpnet i 1814. Erklæringene skal stilles ut i Demokratisenteret for unge på Eidsvoll resten av jubileumsåret. Demokratisenteret åpner 10. april – les mer om det her.

Noen av problemstillingene som vil diskuteres disse dagene er bl.a.:

  • Er det slik at de nye grunnlovsforslagene står mer i stil med hvordan du oppfatter samfunnet i dag?
  • Vil disse grunnlovsforslagene bidra til å styrke Grunnlovens symbolske karakter? Er det riktig eller galt?
  • Hva slags politisk funksjon har Grunnloven i dag?
  • Er det nødvendig at menneskerettighetene grunnlovsfestes, når Norge uansett er forpliktet til å etterleve menneskerettighetene, og også har innlemmet flere menneskerettigheter i norsk lovverk allerede?
  • Skal man bare ta inn noen av menneskerettighetene, og hvem bør i så fall bestemme hvilke rettigheter som skal grunnlovsfestes og ikke?
  • Kan dette føre til rettsligjøring av demokratiet?

Se også nettsidene til Eidsvoll 1814.

 

Sist oppdatert: 13.04.2013 19:34

Del hendelsen

Skriv ut

Offisielt arrangement

Dato:
9.–11. april 2014
Tid:
Ikke angitt
Sted:
Stortinget, 0026 Oslo og Eidsvollsbygningen, Carsten Ankers veg 19, 2074 Eidsvoll
Arrangør:
Stortinget og Eidsvoll 1814/Norsk folkemuseum
Til topp