Hovedinnhold

Januar 1814

14 jan

Kielfreden

Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige. 15. desember ble det inngått våpenstillstand, og deretter startet forhandlinger i Kiel.

Februar 1814

16 feb

Notabelmøtet på Eidsvoll 16. februar 1814

Notabelmøtet på Eidsvoll 16. februar 1814 markerte slutten på eneveldet i Norge. Møtet ble et vendepunkt i selvstendighetskampen i 1814, der kampen for nasjonal uavhengighet og krav om indre politisk frihet ble koblet sammen.

25 feb

Bededag og valg

19. februar sendte Christian Frederik ut et åpent brev der han varslet valg til en forsamling som skulle møtes på Eidsvoll 10. april for å gi Norge en forfatning.

April 1814

10 apr

112 representanter møter til Riksforsamlingen på Eidsvoll

10. april samlet 112 representanter seg på Eidsvoll med fullmakter fra sine valgdistrikter. Det var 57 embetsmenn, 18 næringsdrivende og 37 bønder. De overvar en gudstjeneste i Eidsvoll kirke, før de overleverte sine fullmakter til Christian Frederik.

Mai 1814

17 mai

Riksforsamlingen daterer Grunnloven og velger Christian Frederik til konge

Riksforsamlingen arbeidet med Grunnloven i seks uker. De 112 representantene var alle samstemte om å utarbeide en fri forfatning, inspirert av datidens ideer om folkesuverenitet, frihet og maktbalanse. Men forsamlingen var splittet i spørsmålet om hvilken utenrikspolitisk kurs som best ville realisere målet om et friest mulig Norge.

19 mai

Christian Frederik tar imot den norske kronen

Dagen etter at Grunnloven var underskrevet, 18. mai, fikk Christian Frederik melding om at stormaktene Storbritannia, Russland og Østerrike ville sende kommissærer til Norge for å tvinge igjennom den svensk-norske unionen.

August 1814

14 aug

Konvensjonen i Moss avslutter krigen mellom Norge og Sverige

Carl Johan og de svenske styrkene hadde gjennom våren vært opptatt med krigen mot Napoleon på kontinentet. Først da den franske keiseren var nedkjempet, kunne Carl Johan vie seg fullt til kampen om Norge og med støtte av stormaktene kreve å få oppfylt bestemmelsene i Kieltraktaten.

Til topp