Hovedinnhold
Den gamle stortingssalen på Norsk Folkemuseum.

Den gamle stortingssalen, der Stortinget for første gang i historien trådte sammen
7. oktober 1814.
Foto: Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum.

Høsten 1814 – Kampen for Grunnloven

Grunnlovsjubileumsåret går mot slutten, men de historiske begivenhetene høsten 1814 må ikke glemmes.

14. august, 7. oktober og 4. november kan nevnes som noen av de viktigste historiske merkedatoene fra høsten 1814. Her kan du lese og laste ned to små hefter som gir en rask innføring i de historiske begivenhetene høsten 1814.

Høsten 1814 – Forsvaret av Grunnloven (pdf 1,8 MB – 15 sider)

Forsvaret av Grunnloven: Hva skjedde etter 17. mai? – Kampen for Grunnloven sommeren og høsten 1814 (pdf 1,1 MB – 2 sider)

For Stortinget som institusjon er markeringen av de historiske begivenhetene høsten 1814 spesielt interessante. Stortinget ble valgt i september 1814 som en følge av Mossekonvensjonen av 14. august. Der ble det fastsatt at den svenske kongen skulle forhandle med det norske Stortinget om en union mellom Norge og Sverige på grunnlag av Eidsvollsgrunnloven.

7. oktober 1814 trådte Stortinget sammen for første gang i historien. Oppgaven det første overordentlige stortinget stod overfor var å redde den Grunnloven som var vedtatt på Eidsvoll, og å sikre fortsatt fred ved å gjennomføre forhandlinger med Sverige om unionsinngåelse. Stortinget satt sammen til 4. november, da det vedtok en veldig lett revidert grunnlov som gjorde unionen med Sverige mulig. Stortinget spilte en helt avgjørende rolle for å redde nasjonens fremtid og 17. mai-grunnloven høsten 1814.

Vi vil snart publisere en egen artikkel om denne høstens markeringer av de historiske datoene fra senhøsten 1814. Se jubileumskalenderen for foreløpig informasjon om de viktigste arrangementene.

Del artikkelen

Skriv ut

Til topp