Hovedinnhold
Et stort publikum fulgte arrangementene i Morokulien lørdag 14. august.

Et stort publikum fulgte arrangementene i Morokulien lørdag 14. august. Fredsmonumentet på grensen mellom Norge og Sverige markerer 200 år med fred mellom de to land.
Foto: Stortinget

Markerte 200 år med fred i Norden

Både stortingspresident Olemic Thommessen og Riksdagens talman Per Westerberg deltok under den offisielle markeringen i Morokulien lørdag 16. august.

Stortingspresident Olemic Thommessen på talerstolen i Morokulien lørdag 14. august.
Stortingspresident Olemic Thommessen på talerstolen i Morokulien lørdag 14. august.
Foto: Stortinget

Fredsmonumentet i Morokulien ble innviet 16. august 1914 og markerte at det var gått 100 år siden de siste krigshandlinger mellom nordiske naboer. Flere arrangementer i Morokulien lørdag samlet 2000 publikummere.

– Når vi i Norge feirer grunnlovsjubileet i år, feirer vi det grunnlaget som ble lagt for utviklingen av det norske demokratiet med grunnlovsverket i 1814. Men vi glemmer heller ikke at Sverige spilte en helt avgjørende rolle for det som skjedde i 1814. Det norske grunnlovsverket i 1814 ble utløst av svenske ambisjoner om å legge Norge under seg. Sommeren 1814 var våre to land for siste gang i krig med hverandre, fremholdt stortingspresident Olemic Thommessen i sin tale.

Han pekte videre på at Norge beholdt en liberal norsk grunnlov og de beste betingelser for å utvikle det norske folkestyret og det norske samfunnet innenfor den nye unionen med Sverige.

– Den skandinaviske fredsperioden begynte altså med en krig. Men også med politisk klokskap og kompromissvilje fra lederne på begge sider. Det var det som la grunnlaget for den langvarige freden, påpekte stortingspresidenten.

Stortingspresident Olemic Thommessen i Morokulien lørdag 14. august sammen med sin svenske kollega Per Westerberg (til høyre) og landshövding Kenneth Johansson i Värmland.
Stortingspresident Olemic Thommessen i Morokulien lørdag 14. august sammen med sin svenske kollega Per Westerberg (til høyre) og landshövding Kenneth Johansson i Värmland.
Foto: Stortinget

Aktive valg


Olemic Thommessen fremhevet både forhandlingene mellom Norge og Sverige høsten 1814 og unionsoppløsningen 1905 som eksempler på at fred ikke er noe som skjer eller noe en har. Fred er resultat av valg en tar, og den må pleies og tas vare på. Selv i rolige hjørner av verden.

– Fred sikres gjennom aktive valg. Og ved ekte samforståelse. Det oppnås gjennom tette og gode kontakter mellom mennesker, ikke bare politisk, men også kulturelt og økonomisk, fortsatte stortingspresidenten i sin tale.

Fredscamp for ungdom


Fredsmonumentet i Morokulien ligger på grensen mellom Norge og Sverige, i kommunene Eidskog og Eda. De to kommunene har i samarbeid med Voksenåsen og Hedmark fylkeskommune og Region Värmland gjennomført prosjektet ungdomscamp for fred og menneskerettigheter. Målet er å samle norske og svenske ungdommer til et årlig arrangement der temaet er hvordan man bygger samfunn for fred og forståelse.

På lørdagens arrangement foretok man også overrekkelsen av fredsklokker som skal knytte sammen med Norge, Sverige og Korea. Fredsklokkene er plassert i Oslo (Voksenåsen), fredssenteret i Morokulien og World Peace Bell Park i Hwacheon i Sør-Korea.

Ungdommene som deltok i prosjektet ungdomscamp for fred og menneskerettigheter la frem sin apell under arrangementet i Morokulien 16. august.
Ungdommene som deltok i prosjektet ungdomscamp for fred og menneskerettigheter la frem sin apell under arrangementet i Morokulien 16. august. Fredscampen for ungdom har som mål å samle norske og svenske ungdommer til et årlig arrangement der temaet er hvordan man bygger samfunn for fred og forståelse.
Foto: Stortinget
Under den offisielle overleveringen av fredsklokken i Morokulien.
Under den offisielle overleveringen av fredsklokken i Morokulien. Borgermester i Hwacheon Choi Moon-soon taler. Til venstre ordfører i Eidskog, Knut Gustav Woie, og kommunalråd i Eda kommune, Johanna Söderberg.
Foto: Stortinget

Del artikkelen

Skriv ut

Til topp