Hovedinnhold
Den gamle stortingssalen

Den gamle stortingssalen der Grunnloven ble reddet 4. november 1814.
Foto: Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum

Stortingets markering av 4. november

4. november markerer Stortinget at det er 200 år siden Norge gikk i union med Sverige. Unionsinngåelsen reddet Norges selvstendighet og grunnlovsverket i 1814, og la dermed grunnlaget for utviklingen av det norske folkestyret gjennom 1800-tallet. 

Markering i stortingsmøtet kl. 10

Stortingspresident Olemic Thommessen vil i en tale ved stortingsmøtets åpning markere det historiske grunnlovsvedtaket 4. november 1814.

Seminar i lagtingsalen kl. 10.30–12.00

I anledning lanseringen av bokprosjektet «Stortingets historie 1964–2014» holdes det et seminar i lagtingssalen om Stortingets posisjon i norsk politikk og utviklingstrekk ved det parlamentariske system.

  • Professor Tore Grønlie holder innledningen Mellom to jubileer: Stortingets posisjon er styrket.
  • Kommentarer fra blant andre Martin Kolberg, leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, tidligere statsminister Kåre Willoch, professor Fredrik Sejersted og Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

Se fullstendig program for Stortingets markering av 4. november.

Forsvaret av Grunnloven

Høsten 1814 spilte Stortinget en helt avgjørende rolle for å redde nasjonens fremtid og 17. mai-grunnloven. Det første overordentlige storting ble valgt i september 1814 som følge av Mossekonvensjonen. Det ble fastsatt at Stortinget skulle kalles sammen for å forhandle med representanter for den svenske kongen om en union mellom Norge og Sverige på grunnlag av Eidsvollsgrunnloven.

Den ekstraordinære stortingssesjonen startet 7. oktober og varte til 26. november 1814. Høydepunktet kom 4. november da Stortinget vedtok en ny revidert grunnlov og valgte Carl 13. til ny norsk konge.

Novembergrunnloven var svært lik Grunnloven av 17. mai, men den inneholdt bestemmelser om at Norge skulle være en selvstendig stat forenet med Sverige under en konge. Grunnloven ble dermed reddet.

Les mer om:

Til topp