Hovedinnhold

Organisering

Stortinget har det overordnede ansvaret for Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014. For planlegging og koordinering av jubileet har Stortingets presidentskap oppnevnt en hovedkomité. Hovedkomiteen ledes av Stortingets president.

Mandatet for Hovedkomiteen:

  • Utarbeide en programerklæring (måldokument) med hovedprinsipper og bærende elementer for jubileet.
  • Initiere og koordinere offisielle tiltak, prosjekter og arrangementer på nasjonalt plan, som kan skape oppmerksomhet og engasjement om jubileet fram mot 2014.
  • Søke bredest mulig kontakt og koordinering med andre tiltak, prosjekter og arrangementer, nasjonalt og internasjonalt, som er relevante for feiringen av jubileet.

Måldokumentet vil legge rammene for den offisielle feiringen av jubileet og dermed være styrende for videre planlegging av program og aktiviteter i Hovedkomiteens regi.

Det er lagt til grunn at Hovedkomiteen vil ivareta noen fellestiltak ved grunnlovsjubileet:

  • Utarbeidelse av det offisielle programmet for jubileet.
  • Nettside for jubileet og formidling av informasjon om arrangementer og tiltak.
  • Jubileumsidentitet/-logo/designprogram.
  • Koordinering og samarbeid med tiltak og prosjekter som er relevante for jubileet.
  • Kontaktpunkt for og veiledning til arrangører.
  • Mediekontakt.
  • Dokumentasjon og evaluering.

Les presidentskapets innstilling om oppnevnelsen av Hovedkomiteen.

Les det fullstendige mandatet for Hovedkomiteen.

Se liste over Hovedkomiteens medlemmer.

Det er etablert et sekretariat som skal bistå Hovedkomiteen i arbeidet med grunnlovsjubileet. Sekretariatet håndterer det daglige arbeidet med grunnlovsjubileet. Se kontaktinformasjon til sekretariatet for grunnlovsjubileet her.

Ansvar og finansiering

Grunnlovens 200-årsjubilem skal være en nasjonal dugnad i pakt med 17. mai-tradisjonen. Det er lagt til grunn at tiltak og prosjekter skal finansieres over de forskjellige institusjoners ordinære budsjetter (sektorprinsippet), jf. Innst.S.nr. 162 (2008-2009).

Stortinget/Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum disponerer derfor ikke tilskuddsmidler, men vil ivareta overordnede formelle oppgaver/fellestiltak, jfr. mandatet.

Til topp