Hovedinnhold

Hovedkomiteen

Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014

1. Stortinget (leder): Stortingspresident Olemic Thommessen
2. Stortinget (nestleder): Første visepresident Marit Nybakk
3. Det kongelige slott: Hoffsjef Åge Grutle
4. Statsministerens kontor: Statsråd Vidar Helgesen
5. Utenriksdepartementet: Utenriksråd Bente Angell-Hansen
6. Kulturdepartementet: Kulturminister Thorhild Widvey
7. Kunnskapsdepartementet: Departementsråd Trond Fevolden
8. Den norske Forleggerforening: Styreleder Geir Berdahl
9. Den Norske Kirke: Direktør Jens-Petter Johnsen
10. Eidsvoll 1814: Direktør Erik Jondell
11. Foreningen Norden: Generalsekretær Espen Stedje
12. Forsvaret: Brigader Geir Holmenes
13. KS: Leder Gunn Marit Helgesen
14. Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndigheter (KIM): Leder Anita Rathore
15. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner: Styremedlem Gunhild G. Stærk
16. LO: LO-sekretær Rita Lekang
17. NHO: Adm. dir. Kristin Skogen
18. Norsk kulturråd: Direktør Anne Aasheim
19. Ordføreren i Oslo: Ordfører Fabian Stang
20. Redaktørforeningen: Redaktør Stein Gauslaa
21. Riksarkivaren: Riksarkivar Ivar Fonnes
22. Sametinget: Møtelederskapets leder Jarle Jonassen
23. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter: Direktør Guri Hjeltnes
24. Nasjonalbiblioteket: Direktør Vigdis Moe Skarstein
25. Universitets- og høyskolerådet: Rektor Ole Petter Ottersen, UiO
26. Utdanningsforbundet: Leder Ragnhild Lied

Arbeidsutvalget

Stortinget (leder): Stortingspresident Olemic Thommessen
Kulturdepartementet: Kulturminister Thorhild Widvey
Kunnskapsdepartementet: Departementsråd Trond Fevolden
Eidsvoll 1814: Direktør Erik Jondell
KS: Leder Gunn Marit Helgesen
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner: Styremedlem Gunhild Grande Stærk
Oslo kommune: Ordfører Fabian Stang
Universitets- og høyskolerådet: Rektor Ole Petter Ottersen, UiO

Til topp