Hovedinnhold

Visjon og mål

Grunnlovens 200-årsjubileum skal formidle kunnskap om grunnloven og betydningen for det norske folkestyret. Jubileet skal bidra til deltagelse og engasjement i demokratiet og legge til rette for folkefest i hele landet.

Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner som ble utformet i datidens Europa. Som Europas eldste og verdens nest eldste gjeldende konstitusjon blant de moderne revolusjonsforfatninger, er Grunnloven i dag et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati.

Grunnlovsjubileet i 2014 skal styrke bevisstheten om hva Grunnloven betyr i dag og hvilken rolle den skal spille i framtidens demokrati.

Grunnloven er levende, dagsaktuell og avgjørende for Norges identitet og utvikling som liberalt demokrati. Skal Grunnloven fortsette å ha denne rollen, må den formidles på nytt til hver ny generasjon. De som vokser opp i Norge i dag må ta den til seg og gi den mening på egne premisser. Like mye som en feiring av fortiden bør jubileet være en investering for framtiden.

Grunnlovens 200-årsjubileum har derfor tre overordnede mål for feiringen:

  • Bygge mer kunnskap om Grunnloven og dens betydning.
  • Skape økt deltagelse og engasjement i demokratiske prosesser.
  • Være en bred og inkluderende folkefest i hele landet.

Les mer om Hovedkomiteens visjon og hvilke mål og temaer som bør vektlegges ved jubileet i måldokumentet for grunnlovsjubileet (pdf 6 MB).

Se også måldokumentet for grunnlovsjubileet på nynorsk (pdf 1 MB).

Read the Vision and Objectives document for the Bicentenary of the Norwegian Constitution 2014.

Til topp