Hovedinnhold
Søkesiden for 1814-bibliografien

Søkesiden for Nasjonalbibliotekets
1814-bibliografi.

Nasjonalbibliotekets 1814-bibliografi

Vil du fordype deg i historien om 1814? Nasjonalbibliotekets nye 1814-bibliografi er et viktig hjelpemiddel for alle som vil finne frem til kilder og litteratur om 1814.

Selv om det har vært skrevet bøker og artikler om 1814 i snart 200 år, bringes det stadig frem ny kunnskap om denne viktige delen av Norges historie. Nasjonalbiblioteket lanserte i forbindelse med grunnlovsjubileet en egen 1814-bibliografi. Den gjør det lettere å finne frem til og orientere seg i alt det som er skrevet om det begivenhetsrike året 1814 og hendelsene som førte frem til det.

Christian Frederik (1786–1848). Illustrasjon fra boken Sketches on a Tour to Copenhagen, through Norway and Sweden, av Jens Wolff, utgitt i London 1814. Kilde: Nasjonalbiblioteket
Christian Frederik (1786–1848). Illustrasjon fra boken Sketches on a Tour to Copenhagen, through Norway and Sweden, av Jens Wolff, utgitt i London 1814.
Kilde: Nasjonalbiblioteket

1814-bibliografien inneholder mer enn 2600 referanser til norske og utenlandske bøker og artikler som handler om begivenhetene i Norden og Norge fra 1812 til 1814. Publikasjonene som inngår i bibliografien spenner fra de eldste kildene, som utkom før 1814, til den aller nyeste litteraturen. Bibliografien oppdateres fortløpende for å få med de mange nye utgivelsene som kommer i forbindelse med grunnlovsjubileet.

I tillegg knyttes bibliografien til Nasjonalbibliotekets pågående arbeid med å digitalisere sine samlinger for å gjøre dem tilgjengelig på internett. Publikasjoner fra og om 1814 utgjør en viktig del av dette materialet. Derfor fungerer 1814-bibliografien også som en kildesamling der interesserte får direkte tilgang til originale kilder fra tiden rundt 1814, for eksempel kunngjøringer, taler, sanger, prekener og propagandaskrifter.

1814-bibliografien er et nyttig verktøy for dem som har lyst til eller behov for å vite mer om hendelsene like før og i året 1814. Både skoleelever og lærere, studenter og forskere, journalister og allment historieinteresserte som vil fordype seg i 1814-historien har her et godt utgangspunkt.

Gå til 1814-bibliografien på Nasjonalbibliotekets nettsider 

Del artikkelen

Skriv ut

Til topp