Hovedinnhold

Presentasjoner

Sekretariatet for grunnlovsjubileet har utarbeidet to presentasjoner som er ment å være et tilbud om grunnleggende fremstillinger av relevante temaer i anledning grunnlovsjubileet.

Presentasjonene inneholder grunnleggende fremstillinger av henholdsvis de politiske begivenhetene i 1814 og om hovedtrekkene i utviklingen av det norske folkestyret siden 1814. Fremstillingene er tilgjengelige for nedlastning som Microsoft PowerPoint-presentasjoner. Presentasjonene kan fritt lastes ned og benyttes av foredragsholdere, men også av andre som er interessert i å lese og lære mer om de aktuelle temaene.

Det er utarbeidet en veiledning til presentasjonene for foredragsholdere som gjengis nedenfor. Nedlastningslenkene til de to presentasjonene og veiledningene som worddokument finner du nederst i artikkelen.

Presentasjonen «1814»

Presentasjonen «1814» er ment å være et tilbud om en grunnleggende fremstilling av de politiske begivenhetene i 1814.

Presentasjonen «Folkestyrets utvikling»

Presentasjonen «Folkestyrets utvikling 1814–2014» er ment å være et tilbud om en grunnleggende fremstilling om hovedtrekkene i utviklingen av det norske folkestyret siden 1814.

Veiledning til foredragsholdere

For begge presentasjonene er tanken at den enkelte foredragsholder fritt velger hvilke deler av presentasjonen som brukes. Vi oppfordrer til at en legger til eget stoff der det passer, avhengig av hvilken sammenheng foredraget skal holdes i og den enkeltes egne interesser og ønsker.

Dersom en velger å benytte presentasjonene i sin helhet, må en være forberedt på at det vil bli lange foredrag. Hvor langt det blir, avhenger av hvor mye den enkelte foredragsholderen gjør ut av hvert enkelt punkt.

Presentasjonene er bygget opp med ganske lite tekst i selve lysbildene, men med fyldige notefelt. Enkelte lysbilder har ingen tekst, bare illustrasjoner. Notefeltene inneholder faktastoff som underbygger lysbildene. I notefeltene står noe tekst uten kulepunkt. Dette er det vi har oppfattet som den mest grunnleggende informasjonen. I tillegg finnes det under disse en del utdypningsmomenter i form av kulepunkter. Det er tenkt som ekstrastoff som foredragsholderen kan velge bort dersom tiden blir knapp eller det oppfattes som for detaljert.

Notefeltene er ikke tenkt å fungere som et ferdigskrevet foredragsmanuskript. Forutsetningen er at den enkelte foredragsholderen bruker notefeltene til å sette seg inn i stoffet, og så presenterer det i en form som passer den enkelte.

Helt til slutt i presentasjonen finnes det lysbilder med forslag til debattemaer eller spørsmål som kan egne seg som diskusjon i forsamlingen etter foredraget. I presentasjonen «1814» er det fire slike lysbilder.  I presentasjonen «Folkestyrets utvikling 1814–2014» er det to lysbilder av denne typen. Det er naturligvis opp til den enkelte foredragsholder å velge om noen av disse skal brukes, og i så fall hvilke.

Lykke til!

Last ned presentasjonen «1814» (.pptx 5 MB)
Last ned veiledning til foredragsholdere for presentasjonen «1814»

Last ned presentasjonen «Folkestyrets utvikling 1814–2014» (.pptx 10 MB)
Last ned veiledning til foredragsholdere for presentasjonen «Folkestyrets utvikling 1814–2014»

Download the presentation «1814» in English, with English notes (.pptx 6,5 MB)

Del artikkelen

Skriv ut

Til topp