Dagsorden

Storting tirsdag den 04. februar 2020 kl. 10.00

Votering kl. 15.00