Dagsorden

Storting tirsdag den 03. mars 2020 kl. 10.00

Votering kl. 15.00