Dagsorden

Storting mandag den 16. mars 2020 kl. 10.00

Votering ved møtets slutt. Det vil bli foreslått behandling av de nødvendige delene av regjeringens krisepakke (Prop. 52 S og Prop. 53 LS) straks