Dagsorden

Storting fredag den 20. mars 2020 kl. 12.00

Votering ved møtets slutt