Dagsorden

Storting tirsdag den 14. februar 2023 kl. 10.00

Votering kl. 15.00