Dagsorden

Storting mandag den 06. desember 2010 kl. 12.00

Ved møtets begynnelse vil presidenten foreslå at formiddagsmøtet om nødvendig fortsetter utover reglementsmessig tid kl. 16.00 til dagens kart er ferdigbehandlet