Geografiske betegnelser på vin, alkoholsterke drikker og landbruksprodukter

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om geografiske betegnelser på vin, alkoholsterke drikker og landbruksprodukter.

Europakommisjonen la 31. mars 2022 fram forslag til en forordning som vil endre eller oppheve flere gjeldende forordning om geografiske betegnelser på vin, alkoholsterke drikker og landbruksprodukter. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at de nye reglene skal bidra til å øke bruken av geografiske betegnelser i EU for å styrke økonomien i distriktene og sikre et høyrer bekyttelsesnivå online. Dette skal bidra til å sikre fortsatt høy kvalitet og standard for matvarer og også sikre at EU kulturelle, gastronomiske og lokale kulturarv bevares og sertifiseres som autentisk i EU og globalt. Forslaget skal bl.a. sikre kortere og forenklet registreringsprosedyrer, økt bærekraft og styrke rollen til produsentsammenslutninger.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Landbruks- og matdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.08.2022 14:57 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM (2022)134