Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Hopp til innholdet
Til forsiden

Rammeverk for digitale produkters og tjenesters robusthet

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om et rammeverk for å styrke digitale produkters og tjenesters robusthet.

Europakommisjonen la 15. september 2022 fram forslag til en forordning med et rammeverk for å styrke digitale produkters og tjenesters robusthet. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at de nye reglene for cybersikkerhet skal gjøre både maskinvare og programvare tryggere. Det vil innføres obligatoriske krav til alle produkter med digitale elementer i hele deres livssyklus. Dette vil omfatte krav både til markedsføring, design, utvikling og produksjon. Det vil stilles krav til produsentene til håndtering av sårbarhet og til rapportering om sårbarhets- og sikkerhetshendelser. Det foreslås også nye regler for markedsovervåkning og håndheving. Kommisjonen skriver at de nye reglene vil gi økt åpenhet om produktenes sikkerhetsegenskaper og fremme tilliten til produkter med digitale egenskaper. De skal også bidra til å sikre retten til privatliv og databeskyttelse. 
 
Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet. 
 
Følg behandlingen av saken på Europalov
 
I Norge er det Kommunal- og distriktsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget. 
 
Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

 

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 25.10.2022 18:40

Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

: