Antatt EØS-relevante rettsakter

Oversikt over antatt EØS-relevante rettsakter og andre sentrale politikkdokumenter fra Europakommisjonen

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no

Gjennom EØS-avtalen blir mange av de rettsaktene som foreslås av Europakommisjonen senere del av norsk rett. For å bidra til tidlig oppmerksomhet om disse rettsaktene, har Stortinget siden juni 2011 mottatt de antatt EØS-relevante forslagene fra Europakommisjonen via EFTA-sekretariatet i Brussel. Nedenfor finnes en oversikt over de forslagene Stortinget har mottatt. Oversikten omfatter også enkelte andre sentrale meldinger og politikkdokumenter fra Kommisjonen.

Merknad: Det arbeides nå med å oppdatere oversikten med forslag som er mottatt fra juni 2011 til april 2013.

Avgrens utvalget

Antatt EØS-relevante rettsakter
Dato Antatt EØS-relevante rettsakter KOM-nummer
22.11.2021 Europeisk ungdomsår i 2022 KOM(2021)634
22.11.2021 Gradvis innføring av nye regler for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk KOM(2021)627
22.11.2021 Persistente organiske miljøgifter KOM(2021)656
22.11.2021 Regler for forsikringsselskaper KOM(2021)581, KOM(2021)582
18.10.2021 EU-program: Veien mot det digitale tiåret KOM(2021)574
18.10.2021 Harmonisering av ladere KOM(2021)547
18.10.2021 Sikring av relevant medisinsk utstyr ved en folkehelsekrise KOM(2021)577
19.08.2021 EUs klimapakke – Klar for 55 KOM(2021)551, KOM(2021)552, KOM(2021)554, KOM(2021)555, KOM(2021)556, KOM(2021)557, KOM(2021)558, KOM(2021)559, KOM(2021)561, KOM(2021)562, KOM(2021)563, KOM(2021)564, KOM(2021)567, KOM(2021)571
17.08.2021 Grønne obligasjoner KOM(2021)391
17.08.2021 Informasjon om investeringer KOM(2021)397, KOM(2021)399
17.08.2021 Styrket forbrukerbeskyttelse KOM(2021)347, KOM(2021)346
17.08.2021 Tiltak mot hvitvasking KOM(2021)420, KOM(2021)423, KOM(2021)422, KOM(2021)421
07.06.2021 Bærekraftsrapportering KOM(2021)189
07.06.2021 Konkurransevridning ved utenlandske subsidier KOM(2021)223
07.06.2021 Maskindirektivet KOM(2021)202
07.06.2021 Regelverk om kunstig intelligens KOM(2021)206
03.06.2021 Kritisk infrastruktur KOM(2020)829
03.06.2021 Midlertidige bestemmelser for utslippsgrenser pga. covid-19 KOM(2021)254
24.03.2021 Internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett KOM(2021)85
24.03.2021 Yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier KOM (2021)71
23.03.2021 Importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer KOM(2021)108
23.03.2021 Tiltak for å sikre likelønn for menn og kvinner KOM(2021)93
08.02.2021 Deling av ikke-personlige data KOM(2020)767
08.02.2021 Revisjon av batteriforordningen KOM(2020)798
08.02.2021 Transeuropeiske nettverk på energiområdet KOM(2020)824