Antatt EØS-relevante rettsakter

Oversikt over antatt EØS-relevante rettsakter og andre sentrale politikkdokumenter fra Europakommisjonen

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no

Gjennom EØS-avtalen blir mange av de rettsaktene som foreslås av Europakommisjonen senere del av norsk rett. For å bidra til tidlig oppmerksomhet om disse rettsaktene, har Stortinget siden juni 2011 mottatt de antatt EØS-relevante forslagene fra Europakommisjonen via EFTA-sekretariatet i Brussel. Nedenfor finnes en oversikt over de forslagene Stortinget har mottatt. Oversikten omfatter også enkelte andre sentrale meldinger og politikkdokumenter fra Kommisjonen.

Merknad: Det arbeides nå med å oppdatere oversikten med forslag som er mottatt fra juni 2011 til april 2013.

Avgrens utvalget

Antatt EØS-relevante rettsakter
Dato Antatt EØS-relevante rettsakter KOM-nummer
26.10.2022 Bruk av humane substanser i humanmedisin KOM(2022)338
26.10.2022 Instrument og tiltak for sikring av det indre marked i nødsituasjoner KOM(2022)459, KOM(2022)461, KOM(2022)462
26.10.2022 Sikring av mediefrihet og -pluralisme i det indre marked KOM(2022)457
26.10.2022 Vern mot asbest for arbeidstakere KOM(2022)489
25.10.2022 Geografiske betegnelser for håndverks- og industriprodukter KOM(2022)174
25.10.2022 Miljøøkonomiske nasjonalregnskap KOM(2022)329
25.10.2022 Rammeverk for digitale produkters og tjenesters robusthet KOM(2022)454
24.08.2022 Bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet KOM (2022)209
24.08.2022 Europeisk helsedataområde KOM (2022)197
24.08.2022 Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne KOM (2022)204
24.08.2022 Fluorholdige og ozonlagsnedbrytende gasser KOM (2022)150, KOM (2022)151
24.08.2022 Forsyningssikkerhet for naturgass og vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass KOM (2022)135
24.08.2022 Fremme bruken av fornybar energi KOM (2022)222
24.08.2022 Geografiske betegnelser på vin, alkoholsterke drikker og landbruksprodukter KOM (2022)134
24.08.2022 Godkjenning av førerkort utstedt i Ukraina KOM (2022)313
24.08.2022 Godkjenning av førerkort utstedt i Ukraina KOM (2022)327
24.08.2022 Industriutslippsdirektivet KOM (2022)156
24.08.2022 Nytt rammeregelverk for økodesign KOM (2022)142
24.08.2022 Program for sikker sivil og militær kommunikasjon KOM (2022)57
24.08.2022 Rapportering av miljødata fra industrianlegg og opprettelse av industriutslippsportalen KOM (2022)157
24.08.2022 Revidert byggevareforordning KOM (2022)144
24.08.2022 Styrket forbrukervern KOM (2022)143
23.02.2022 Bærekraftig transport KOM(2021)813, KOM(2021)812
23.02.2022 Dekarbonisering av gassmarkedet og reduksjon i utslipp av metangass KOM(2021)803, KOM(2021)804, KOM(2021)805
23.02.2022 Forlengelse av koronasertifikater KOM(2022)50
23.02.2022 Revisjon av bygningsenergidirektivet KOM(2021)802
23.02.2022 Standardisering KOM(2022)32
23.02.2022 Strafferettslig vern av miljøet KOM(2021)851
23.02.2022 Unntak fra visse bestemmelser for legemidler tilgjengeliggjort i Storbritannia når det gjelder Nord-Irland, samt i Kypros, Irland og Malta. KOM(2021)997, KOM(2021)998