Send inn høringsinnspill

Her kan du skrive et innspill til høringen du skal delta på.
Fristen for å sende inn høringsinnspill er utgått.

Høring: Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Sak: Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Prop. 1 S (2021-2022)
Komité: Familie- og kulturkomiteen
Dato for høring: 1) 04.11.2021, kl. 09.00 2) 08.11.2021, kl. 09.00 3) 09.11.2021, kl. 10.15
Frist for å sende inn høringsinnspill: 09.11.2021, kl. 23.59

Informasjon om deltaker:

Organisasjonens navn:  Skogfinneforeningen
Kontaktperson:  Wenche Blomberg