Stortingsvalget 2009

Valgresultater stortings- og samtingsvalget 2009.

 

Annen informasjon om valget finner du på Kommunal- og regionaldepartementets valgportal, www.valg.no.

Valglogo 2009

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget er 14. september 2009. Mange kommuner holder også valg søndag 13. september.

For informasjon om Sametingsvalget, se www.sametinget.no.

Lenkeliste 

Partienes nettsteder

Les mer om de politiske partiene og stortingsvalget

Fra valgkampen

Andre aktuelle nettsteder

(Stortinget er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder).


Sist oppdatert: 15.09.2009 09:36