OSSE PAs delegasjon møter sentrale OSSE-institusjoner

Medlemmer av Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid sin parlamentariske forsamling (OSSE PA) satte seg grundig inn i sentrale deler av OSSEs virksomhet under et besøk til organisasjonens hovedsete i Wien 23. februar.

Fra delegasjonens møte med OSSEs spesialrepresentant, Maria Grazia Giammarinaro. Foto: Bjørnar Dahl Hotvedt
Fra delegasjonens møte med OSSEs spesialrepresentant, Maria Grazia Giammarinaro. Foto: Bjørnar Dahl Hotvedt

Under oppholdet møtte delegasjonen spesialrepresentant og koordinator for tiltak mot menneskehandel, Maria Grazia Giammarinaro, som fastslo at en rekke problemer gjenstår å løse i OSSE-området. Landene må jobbe tettere sammen og dele informasjon, fremholdt hun. Det er også viktig at man er i stand til å sett inn tiltak ettersom situasjonen forandrer seg.

Enkelte land i det østlige Europa var tidligere utelukkende opprinnelsesland for denne typen kriminalitet, men i de senere år har de også blitt mottakere av ofre for menneskehandel. Dette stiller lokale myndigheter overfor nye utfordringer, understreket Giammarinaro.

OSSEs konfliktforebyggende senter

Delegasjonen hadde også møter med OSSEs konfliktforebyggende senter og representanten for frie media, Dunja Mijatovic, som mente at enkelte OSSE-land viser laber interesse for å følge opp sine forpliktelser når det gjelder media og ytringsfrihet. Det er viktig at alle landene ser kritisk på sine egne lover og praksis på dette området. Mijatovic informerte i denne forbindelse om at hun nylig hadde kontaktet norske myndigheter og bedt om at blasfemiparagrafen ble fjernet.

OSSE PAs vintermøte

Oppholdet i Wien fortsetter med OSSE PAs vintermøte 24.–25. februar som blant annet har multietnisk dialog, Hviterussland og situasjonen i arabiske land på agendaen. OSSE PA-delegasjonen har seks faste medlemmer og ledes av Snorre Valen (SV).


Sist oppdatert: 24.02.2011 10:58