Mange valgobservatøroppdrag i høst

Stortingsrepresentanter deltar hvert år som korttidsobservatører under valg, hovedsakelig i Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika. I løpet av høsten sendes det observatører til valg i Bosnia og Herzegovina, Kirgisistan, USA, Aserbajdsjan og Moldova.

Morten Høglund i kirgisisk valglokale 10. oktober (foto: OSCE PA).
Morten Høglund i kirgisisk valglokale 10. oktober (foto: OSCE PA).

Det er i første rekke stortingsrepresentanter som er medlem av parlamentarikerforsamlingene til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Europarådet og Nato som inviteres til valgobservasjon. Et typisk oppdrag består i orienteringer i landet, utplassering, overvåking av stemmegivning og gjennomføring på selve valgdagen, og debrifing i etterkant.

Valgobservatørenes syn på gjennomføringen danner grunnlaget for en «mission statement», som er en vurdering av hvorvidt valget oppfylte relevante krav og standarder for demokratiske valg.   

Mange av valgene vi er med på å observere finner sted i land som fortsatt har en vei å gå når det gjelder utvikling av et velfungerende demokrati. Men også land med lange demokratiske tradisjoner kan ha utfordringer i valggjennomføringen, noe vi har sett flere eksempler på de siste årene. Valgobservering er et konkret bidrag til å befeste og utvikle demokratiske systemer, sier Morten Høglund (FrP), som har deltatt som valgobservatør en rekke ganger, ikke minst i Sentralasia. Høglund ledet OSSEs korttidsobservatører under parlamentsvalget i Kirgisistan 10. oktober.


Sist oppdatert: 27.10.2010 15:24