Stortingets arktiske delegasjon besøkte UNEP/GRID-Arendal

Delegasjonsleder Morten Høglund og nestleder Eirik Sivertsen besøkte UNEP/GRID-Arendal den 14. september.

Ved kontoret til FNs miljøprogram i Arendal sørger de blant annet for informasjon om de polare områdene til FN systemet. Under  oppholdet ble delegasjonsledelsen presentert for arbeidet UNEP/GRID-Arendal gjør, særlig det marine og det polare programmet. 

En viktig del av det marine programmet dreier seg om å bistå land i arbeidet med å kartlegge egen kontinentalsokkel og melde inn krav til FN.


Delegasjonen møtte også fylkesmann Øystein Djupedal, som fortalte om ambisjonene for å utvikle Arendal som en internasjonal by. Styreformann ved UNEP/GRID-Arendal, Olav Orheim, fortalte om virksomheten ved kontoret og ambisjonene for videre utvikling av virksomheten.


Om ettermiddagen var delegasjonen og noen av de ansatte ved Grid/Arendal med en lokal fisker ut for å fange sjøkreps til middagen senere om kvelden.

Kathrine Johnsen, Yannick Christian Beaudoin, Peter Prokosch, Lawrence Hislop, Eirik Sivertsen, Olav Orheim, Morten Høglund, Lars Kullerud og Bjørn Willy Robstad

 

Fra venstre Kathrine Johnsen, Yannick Christian Beaudoin, Peter Prokosch, Lawrence Hislop, Eirik Sivertsen, Olav Orheim, Morten Høglund, Lars Kullerud og Bjørn Willy Robstad.

 


Sist oppdatert: 16.09.2011 14:19