Susanne Bratli nestleder for komité i OSSE PA

Komiteen for politiske spørsmål og sikkerhet i OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA) valgte 9. juli Susanne Bratli (A) til ny nestleder. Valget fant sted under forsamlingens hovedsesjon i Beograd.

Susanne Bratli. Foto: Neil Simon
Susanne Bratli. Foto: Neil Simon

Komiteen er en av tre hovedkomiteer og behandler konflikter og sikkerhetspolitiske utfordringer i OSSEs 56 medlemsland. Et sentralt spørsmål under sesjonen i Beograd var den folkelige oppstanden i en rekke arabiske land og hvorvidt OSSE kan bidra til en demokratisk utvikling.

-OSSEs parlamentarikerforsamling er en viktig arena for drøftelser av saker som situasjonen i Hviterussland, demokratibestrebelsene i Midtøsten og de uløste konfliktene i Kaukasus-området. Åpen debatt av betente spørsmål er positivt i seg selv, og dialog mellom folkevalgte på tvers av landegrenser kan være konfliktforebyggende, sier Bratli.

Forsamlingen har medlemmer fra alle OSSEs parlamenter og gir anbefalinger til regjeringene i OSSE-landene. Den norske delegasjonen består av seks representanter og ledes av Snorre Valen (SV).


Sist oppdatert: 11.07.2011 10:51