Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Arbeidsgruppe for omarbeiding av Grunnloven til bokmål og nynorsk

Stortingets presidentskap har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utarbeide språklig oppdaterte versjoner av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk. Rapporten skal leveres til presidentskapet senest 17. september 2012.

Hans Petter Graver, arbeidsgruppens leder. Foto: UiO.

Arbeidsgruppen har fått følgende sammensetning:

  • Professor og dekan Hans Petter Graver, juridisk fakultet, UiO (leder)
  • Førsteamanuensis Eirik Holmøyvik, juridisk fakultet, UiB
  • Rådgiver Øystein Baardsgaard, Språkrådet
  • Rådgiver Bård Eskeland, Språkrådet
  • Spesialrådgiver Kyrre Grimstad, Stortingets administrasjon

I mandatet fra presidentskapet står det at arbeidsgruppen skal utarbeide nye, språklig oppdaterte versjoner av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk. Det skal tas sikte på å utforme grunnlovsbestemmelsene i et mest mulig forståelig språk etter gjeldende rettskrivningsnormer for bokmål og nynorsk. Det skal legges til grunn for arbeidet at de to målversjonene av Grunnloven skal være likestilte og ha samme rettslige status.

Et overordnet hensyn skal være at de språklige endringene i minst mulig grad skal berøre meningsinnholdet i de enkelte bestemmelsene, og at de to språkversjonene i minst mulig grad skal kunne tolkes ulikt. Samtidig skal det være et siktemål å endre grunnlovsbestemmelsene så lite som mulig i forhold til den någjeldende teksten.

Dersom det ikke lar seg gjøre å omskrive en grunnlovsbestemmelse i et tidsmessig språk uten at det kan ha konsekvenser for meningsinnholdet, eller bestemmelsen må omformuleres for at den skal gi korrekt uttrykk for meningsinnholdet, kan arbeidsgruppen utarbeide alternative versjoner av bestemmelsen, eventuelt bare for én av målversjonene. I slike tilfeller bør fortrinnsvis minst én versjon ligge tettest mulig opptil den språklige utformingen av originalteksten, og minst én versjon gi mest mulig dekkende uttrykk for meningsinnholdet i den originale teksten. De språklige og juridiske vurderingene arbeidsgruppen gjør i slike og andre tilfeller, bør begrunnes i den medfølgende rapporten til presidentskapet.

Arbeidsgruppen skal også omsette, til begge målformer, grunnlovsforslag som allerede er fremsatt eller fremsettes før avbrytelsen av Stortingets forhandlinger i juni i år, og språklig kvalitetssikre slike grunnlovsforslag fremsatt i en moderne språkform. I tillegg skal arbeidsgruppen omsette grunnlovsforslagene utarbeidet av Menneskerettighetsutvalget i Dokument 16 (2011–2012) til nynorsk, og språklig kvalitetssikre Menneskerettighetsutvalgets forslag utformet på tidsmessig bokmål.

Arbeidsgruppens rapport til Stortingets presidentskap med fullstendige utkast til nye, språklig oppdaterte versjoner av Grunnloven, og omsetting og kvalitetssikring av grunnlovsforslag som nevnt, skal avgis til Stortingets presidentskap senest mandag 17. september 2012.

Sist oppdatert: 26.02.2020 15:48
: