Vil utvikle en nordisk forsvarsidentitet

En robust nordisk velferdsstat og samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk står øverst på agendaen når Marit Nybakk (A) overtar presidentstolen i Nordisk råd i 2013.

Marit Nybakk under Nordisk råds sesjon i Helsingfors.
Marit Nybakk under Nordisk råds sesjon i Helsingfors.

– Vi må utvikle en nordisk forsvarsidentitet. De nordiske landene må opparbeide en større grad av tillit til hverandre når det gjelder forsvar, redning og beredskap, sier Marit Nybakk.


Samarbeid om forsvar

Samarbeidet om forsvar blir, ifølge Nybakk, mer og mer aktuelt. Hun mener at tillitsskapende samarbeid, som for eksempel flere felles øvelser, er veien å gå. Nordisk råd bør være med på å fremme og forbedre beredskapen for å sikre suksessfulle redningsaksjoner.


– Men det er viktig at vi baserer det nordiske forsvars- og sikkerhetssamarbeidet på frivillighet og respekt for det enkelte lands sikkerhetspolitiske forankring. Jeg tror vi kommer lenger da, sier den påtroppende rådspresidenten.


Den nordiske modellen er et annet av Nybakks hjertebarn.


– Vi må styrke den nordiske velferdsmodellen. Nordisk råd må legge politiske premisser som kan bidra til å sikre en bærekraftig velferdsmodell gjennom finanskrisen, sier Marit Nybakk.


Likestilling

Det som, ifølge Marit Nybakk, karakteriserer den nordiske modellen er universell velferd med et skattefinansiert samfunn, trepartssamarbeid i arbeidslivet, en privat sektor med sterke statlige reguleringer og likestilling mellom kvinner og menn. Hun understreker at kvinnelig sysselsetting skaper verdier og vekst.


– Jeg vil også prioritere det viktige arbeidet for å fjerne grensehindringer slik at folk kan arbeide og utdanne seg på tvers av grensene i Norden. Dette er kjernen i det nordiske samarbeidet, sier Nybakk.

For eksempel må de nordiske landene anerkjenne hverandres yrkesutdanninger, mener Nybakk.


– Jeg ser frem til å lede Nordisk råd i 2013. Det er en revitalisert organisasjon i stadig utvikling, og jeg vil bidra med å videreutvikle rådet ytterligere og sette et norsk avtrykk på formannskapsåret, sier Marit Nybakk, som overtar etter finnen Kimmo Sasi 1. januar 2013.


Marit Nybakk har sittet på Stortinget siden 1986. Hun er tredje visepresident og medlem av og nestleder i NATOs parlamentariske forsamling (NATO PA). I flere år har hun vært leder av den sosialdemokratiske gruppen i NATO PA. Tidligere har hun blant annet vært leder for forsvarskomiteen og medlem i utenrikskomiteen. Nybakk leder også Internasjonalt forum i Oslo Arbeiderparti.


Presidentvalget fant sted under Nordisk råds sesjon i Helsingfors torsdag 1. november.


Sist oppdatert: 01.11.2012 13:04