Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Besteforeldreaksjonen for klima møtte stortingspresidenten

De folkevalgte må følge opp miljøparagrafen i Grunnloven, som skal sikre fremtidige generasjoner naturmangfold og et levelig globalt klima, mener Besteforeldrenes klimaaksjon. Onsdag 13. november overleverte de et brev til stortingspresidenten.

Stortingspresident Olemic Thommessen, Per Kleppe og Wenche Frogn Sellæg på stortingspresidentens kontor.

– Dette er en viktig påminnelse om at klima også er et tema i Grunnloven. Aksjonen understreker det ansvaret vi som stortingsrepresentanter har for å følge opp dette i vårt daglige politiske arbeid, sier stortingspresident Olemic Thommessen.

Grunnlovens paragraf 110 (se nederst) ble vedtatt av Stortinget i 1992, og er ifølge Besteforeldreaksjonen en appell til handling og nytenking.

Appellerer til nytenking for barnebarna

«De moralske og politiske utfordringene bør kjennes som et personlig ansvar for hver og en av de folkevalgte», skriver besteforeldrene i sitt brev. De jobber for å sikre barnebarnas rettigheter og miljø i fremtiden.

Aksjonen oppfordrer alle stortingsrepresentanter til å følge opp paragrafen. Blant annet foreslår besteforeldrene at de folkevalgte kan utvikle en avgiftspolitikk som gjør det vanskelig å velge klimafiendtlige alternativer, sikrer varig vern av Lofoten og sårbare arktiske områder mot oljevirksomhet og skaper en ny investeringsprofil for Oljefondet – bort fra kull og olje og inn i grønne næringer.

Tidligere statsråd Per Kleppe, tidligere statsråd og stortingsrepresentant Wenche Frogn Sellæg og styreleder Halfdan Wiik fra Besteforeldrenes klimaksjon møtte stortingspresidenten på presidentens kontor onsdag 13. november.

Paragraf 110 i Grunnloven

«Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.

For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen.

Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grundsætninger.»

Sist oppdatert: 13.11.2013 14:03
: