Seminar om kommunereform

Kommunal- og forvaltningskomiteen holdt 2. april 2014 et vellykket seminar om kommunereform i KS Agendas møtesenter i Oslo.

Professor i sammenlignende politikk Frank Aarebrot deltok på seminaret.
Professor i sammenlignende politikk Frank Aarebrot deltok på seminaret.

Det var godt oppmøte – med inviterte deltakere fra Stortinget, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og fra pressen. En reform er varslet i Sundvolden-erklæringen fra regjeringen og i samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Komiteen er opptatt av å innhente kunnskap – og seminaret hadde en rekke gode innledere som bidro til økt kunnskap og refleksjon. Temaene og innfallsvinklene var varierte, noe som gjorde seminaret interessant.

Nedenfor er en oversikt over hvilke temaer som ble diskutert og med lenke til de fleste innledningene.


• Helge-André Njåstad, komitéleder, kommunal- og forvaltningskomiteen: Seminaråpning.
Se presentasjon.

• Prof. Frank Aarebrot, UiB og univ. Örebro: Tankar om reform og historisk bakteppe.

• Einar Leknes, dir. IRIS Samfunnsforskning: Kommunestrukturen sin betyding for utviklinga av storbyer.
Se presentasjon.

• Nils Aarsæther, prof. UiT: Kommunestrukturen si betyding for busetjing i heile landet.

Se presentasjon.

• Britt Silseth, medl. fagutvalg og Kristen Dalby, rådgiver, Fagforbundet: Erfaringar frå prosjektet: Saman om ein betre kommune.
Se presentasjon.

• John Nonseid, seniorrådg. DiFi: Gjennomgang av Difis innbyggjarundersøking.
Se presentasjon.

• Signy Vabo, prof. HiOA og leder ekspertutvalg: Orientering om delrapporten: Kriterier for god kommunestruktur, frå ekspertutvalet for kommunereforma.
Se presentasjon.


Sist oppdatert: 04.04.2014 13:54