Bygge- og rehabiliteringsprosjektet i Prinsens gate 26

Sommeren 2014 startet Stortinget arbeidet med å rehabilitere kontorbygget i Prinsens gate 26 og å bygge nytt post- og varemottak under Wessels plass med adkomsttunnel i Nedre Vollgate. Kontorbygget i Prinsens gate 26 er arbeidsplass for en rekke stortingsrepresentanter og ansatte i partigruppene. Bygget er gammelt og har behov for omfattende oppgradering. Rehabiliteringen skal gi flere og mer funksjonelle kontorplasser, modernisering av all teknisk infrastruktur og etablering av en egen møteromsavdeling i loftsetasjen. Oppgraderingen skal dessuten sørge for bedre sikkerhet i bygget.

Planen var at de nye stortingsrepresentantene etter valget i 2017 skulle flytte rett inn i nyoppussede lokaler. På grunn av mange uforutsette forhold blir denne innflyttingen forsinket med rundt seks måneder.

Fasadeforsterkning

En av de viktigste årsakene til dette, er at sikringen av fasaden er komplisert. Den verneverdige fasaden er 130 år gammel og skal bevares, men viste seg å ha større svakheter enn først antatt. Fasadeforsterkningen måtte omprosjekteres, og det er blant annet behov for en langt større stålkonstruksjon enn planlagt. Alunskifer i grunnen har gitt store setningsskader i bygget og bygningsstrukturen er i dårlig forfatning. Hele bygget innenfor fasaden skal derfor rives, og det skal reises et helt nytt bygg bak den gamle fasaden.

Kabelomlegging

Ytterligere komplikasjoner oppsto da gravearbeidene startet på Wessels plass. Det ble avdekket store mengder kabler som ikke var dokumentert. For hver kabel som uventet avdekkes, kreves et møysommelig arbeid for å finne ut om den fortsatt er i bruk. Hvis den ikke er i bruk, kan den fjernes, men hvis den er i bruk, må den kartlegges og legges om. Av samme grunn var det krevende å finne ut hvor man kunne legge de midlertidige kablene som skulle krysse trikkesporene. All kabelomleggingen har krevd ekstra tid og bidratt til forsinkelsen.

Drift som normalt

Det har vist seg at det tok mer tid enn forutsatt å bygge i en nasjonalforsamling som er i full drift. Det parlamentariske arbeidet skal gå uforstyrret i hele byggeperioden. Rivearbeidet krever mye pigging i konstruksjoner og forårsaker mye støy i lokaler hvor politikere og ansatte er i virksomhet. Hver gang støyen er blitt uakseptabelt høy, har byggearbeidet måttet stanse for at Stortingets virksomhet skal gå uforstyrret.


Sist oppdatert: 17.06.2015 10:00