Delegasjonsleder Halleraker presenterte en rapport om trusselbildet i Midtøsten til forsamlingen. Foto: NATO PA.

Delegasjonsleder Halleraker presenterte en rapport om trusselbildet i Midtøsten til forsamlingen. Foto: NATO PA.

NATOs maritime strategi viktig

– Videre utvikling av NATOs maritime kapasiteter må prioriteres av alliansen frem mot toppmøtet i Warszawa, uttalte delegasjonsleder Halleraker (H) til NATOs parlamentarikerforsamling i Tirana.

NATOs politiske utfordringer frem mot toppmøtet i Warszawa stod høyt på agendaen under NATOs parlamentarikerforsamlings vårmøte i Tirana i Albania 27.–30. mai. 

Forsamlingen vedtok en omfattende deklarasjon med anbefalinger til alliansens toppmøte under vårmøtet. Sentralt i deklarasjonen var oppfordringen til økt dialog med Russland for avspenning og risikoredusering, samtidig med fortsatt fordømmelse av Russlands brudd på folkeretten.

Under debatten med NATOs visegeneralsekretær Alexander Vershbow uttrykte delegasjonsleder Øyvind Halleraker (H) bekymring for økt russisk kapasitet til maritim områdenektelse i nordområdene, og oppfordret Vershbow til å løfte frem NATOs maritime strategi under toppmøtet i Warszawa.

– Utviklingen i nordatlanteren er særlig viktig for alliansen siden den kan utfordre essensen i det transatlantiske forholdet  sjølinjene over Atlanterhavet, uttalte Halleraker til forsamlingen.

Sverre Myrli (Ap), nestleder i den norske delegasjonen, ble i Tirana valgt som visepresident i forsamlingen og vil i den kommende perioden arbeide for å fremme parlamentarikerforsamlingens rolle overfor internasjonale samarbeidspartnere.

– Jeg gleder meg til å jobbe med sikkerhetspolitiske spørsmål i en utfordrende tid. Flyktningsituasjonen er utfordrende, også sikkerhetspolitisk, og alt tyder på at de europeiske NATO-landene må ta større ansvar for egen sikkerhet fremover. Jeg ser spesielt frem til å styrke det parlamentariske samarbeidet i sikkerhetsspørsmål med kolleger fra landene i Midtøsten og rundt Middelhavet, uttalte Myrli etter valget.

Jan Arild Ellingsen oppforder til økt satsing på teknologi. Foto: Stortinget.

 Jan Arild Ellingsen (Frp), underkomiteleder for vitenskap og teknologi i forsamlingen, samlet sin komité om et nytt initiativ for styrket samarbeid med NATO om alliansens teknologisamarbeid og utvikling.

– Alliansen har mistet sitt teknologiforsprang, og vi må samarbeide bredere for å forstå hvilke teknologitrender som har potensial til å forstyrre den globalstrategiske balansen, og hvordan NATO er posisjonert i forhold til disse trendene, uttalte Ellingsen.

Den norske delegasjonen til vårmøtet i Tirana bestod av delegasjonsleder Øyvind Halleraker (H), Sverre Myrli (Ap), Ingunn Foss (H), Jan Arild Ellingsen (Frp) og Liv Signe Navarsete (Sp).


Sist oppdatert: 30.05.2016 14:03