Utenriks- og forsvarskomiteen i møte med kollegaer fra underhusets utenrikskomite. Foto: Stortinget.

Utenriks- og forsvarskomiteen i møte med kollegaer fra underhusets utenrikskomite. Foto: Stortinget.

Utenriks- og sikkerhetspolitiske drøftelser i London

Stortingets utenriks- og forsvarskomité besøkte London 15.–16. oktober.

Medlemmene drøftet aktuelle utenriks- sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål med kolleger i utenriks-, og forsvarskomiteene i det britiske underhuset, med den britiske europaministeren og politiske ledelse i det britiske Forsvarsdepartementet, samt med ledende forskere og tenketanker på området.

– Storbritannia er en av Norges viktigste allierte og partnere. Vi har et meget nært utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid. Det er viktig for komiteen å kunne ha en så grundig gjennomgang av de alvorlige felles utfordringene vi står overfor, sier komiteens leder Anniken Huitfeldt.

Utenriks- og forsvarskomiteen sammen med leder for parlamentets Storbritannia-Norge forening, Paul Farrelly, samt Norges ambassadør Mona Juul. Foto: Stortinget.

På dagsordenen stod forholdet til Russland og utviklingen i Ukraina, samt samarbeidet i NATO. Utviklingen i Midtøsten, med vekt på Syria ble grundig drøftet, i tillegg til migrasjon og flyktningekrisen i Europa. Storbritannias forhold til EU og den kommende britiske folkeavstemningen var også et sentralt samtaleemne under møtene.

– Vi har hatt samtaler med kolleger i det britiske parlamentet, og vi fikk igjen bekreftet at Norge og Storbritannia i stor grad har sammenfallende syn på utviklingen i NATO og utviklingen i Midtøsten, sier Huitfeldt.

– Det var også nyttig å få innsikt i britiske vurderinger om forhandlingene med EU i forkant av folkeavstemningen om fortsatt EU-medlemskap. Debatten skaper stort engasjement slik vi kjenner fra vårt eget land, avslutter Huitfeldt.


Sist oppdatert: 19.10.2015 09:21