Europarådsmøter i Madrid

Korrupsjonsanklager, konflikten i Øst-Ukraina og parlamentarikerforsamlingens forhold til Russland er aktuelle temaer på dagsordenen i Madrid  9.–10. mars.

Leder for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), Ingjerd Schou (H).
Leder for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), Ingjerd Schou (H).

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).

Leder for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), Ingjerd Schou (H), deltar på møter i byrået (PACEs øverste organ) og i den faste komité 9.–10. mars.

Den faste komiteen er PACEs øverste beslutningsorgan mellom de fire årlige delsesjonene. Komiteen møtes vanligvis tre ganger i året. I motsetning til på PACEs delsesjoner, er landene representert kun med delegasjonsleder på møtene i den faste komité. Ingjerd Schou (H) er for en periode på to år valgt som visepresident i forsamlingen og deltar dermed også i byråets møter.

Den videre håndteringen av korrupsjonsanklagene mot enkelte medlemmer, og tidligere medlemmer, i PACE står på dagsordenen i byråmøtet. Nordiske og baltiske delegasjoner var blant de som tok opp dette under forrige sesjon i januar og tok to til orde for gransking av de framsatte påstandene. Les om saken.

Forholdet til Russland og temaene rasisme og intoleranse, samt innsattes tilgang til advokat, skal opp til diskusjon i den faste komité. Etter ønske framsatt av medlemmer om en såkalt hastedebatt, er det også ventet at situasjonen i Øst-Ukraina vil bli satt på dagsordenen.

Les dagsordenen for mellomsesjonen.

Europarådet og parlamentarikerforsamlingen

Europarådet ble opprettet i 1949 og har i dag 47 medlemsland. Europarådet har til hovedformål å arbeide for styrking av menneskerettighetene, demokrati og rettsstaten i medlemslandene.

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) består av representanter for medlemslandenes nasjonalforsamlinger, totalt 318 medlemmer (og 318 varamedlemmer). Forsamlingen har en rådgivende funksjon og spiller en betydelig rolle i Europarådet. Den vedtar resolusjoner og anbefalinger til medlemslandenes parlamenter og regjeringer på en rekke områder og overvåker de nye medlemslandenes overholdelse av sine medlemskapsforpliktelser.


Sist oppdatert: 08.03.2017 16:04