Utenriks- og forsvarskomiteen møter medlemmer av det russiske Føderasjonsrådet. Foto: Stortinget.

Utenriks- og forsvarskomiteen møter medlemmer av det russiske Føderasjonsrådet. Foto: Stortinget.

Åpne og nyttige samtaler i Moskva

Utenriks- og forsvarskomiteen, under ledelse av Anniken Huitfeldt, besøkte Moskva 31. mai etter invitasjon fra lederen i det russiske føderasjonsrådets utenrikskomité, Konstantin Kosatsjov. 

Dette var et gjenbesøk etter at Kosatsjov med delegasjon møtte komiteen i Oslo i juni 2016, og var første gang på over syv år at utenriks- og forsvarskomiteen hadde møter i Moskva.

Foruten møte og arbeidslunsj med Kosatsjov og utenrikskomiteen, besto programmet av et innledende møte med viseformann Nikolai Fedorov i Føderasjonsrådet, møte med viseutenriksminister Aleksander Grusjko, møte med Human Right Watch og Memorial og en arbeidsmiddag med fremtredende journalister.

Leder av utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt, og viseutenriksminister Aleksander Grusjko. Foto: Stortinget.

– Vi hadde positive og nyttige samtaler med russisk side i Moskva, sier komitéleder Anniken Huitfeldt.

– Vi drøftet en rekke sentrale spørsmål i en åpen, konstruktiv og god atmosfære, der det også framkom klar uenighet i noen spørsmål. Dialogen mellom parlamentarikere er et viktig supplement til den vanlige kontakten mellom regjeringene i våre to land, legger hun til.

Samarbeidet i nord

En rekke spørsmål stod på dagsordenen. Både i møtene i Føderasjonsrådet og i russisk UD stod det bilaterale forholdet sentralt. Det var enighet om at særlig samarbeidet i nord var viktig og burde styrkes, inkludert folk-til-folk-, miljø-, energi-, og fiskerisamarbeidet, søk og redning og den militære dialogen i nord.

Situasjonen i Europarådets parlamentarikerforsamling ble drøftet med Føderasjonsrådet. Det var nødvendig å finne en løsning slik at Russland på nytt kunne delta på vanlig måte i forsamlingens arbeid. Den russiske delegasjonen er fratatt stemmeretten på grunn av sine handlinger i Ukraina, og møter derfor ikke og betaler ikke sine bidrag til organisasjonen.

Utviklingen i Ukraina

Komiteen tok opp utviklingen i Ukraina og fremførte norske synspunkter om grunnlaget for de restriktive tiltakene. Sikkerhetspolitikk og forholdet mellom NATO og Russland ble også drøftet, inkludert den kommende NATO-øvelsen Trident Juncture.

Nedrustning av kjernevåpen ble diskutert, herunder FN-avtalen om forbud mot kjernevåpen, som Russland ikke støtter. Både arbeidet med å beholde Iran-avtalen og Nord-Korea-spørsmålet ble inngående drøftet. Utviklingen i Midtøsten og særlig situasjonen i Syria ble grundig gjennomgått.

Menneskerettighetsspørsmål

I møtet med representanter for Human Rights Watch og Memorial fikk komiteen drøftet menneskerettighetsspørsmål og den bekymringsfulle utviklingen i Russland på dette området. Under en arbeidsmiddag med fremtredende journalister ble den innenrikspolitiske utviklingen i Russland diskutert.

Følgende medlemmer deltok på reisen: Anniken Huitfeldt (A), leder, Christian Tybring-Gjedde, nestleder (FrP), Jonas Gahr Støre (A), Trond Helleland (H), Hans Andreas Limi (FrP), Audun Lysbakken (SV), Liv Signe Navarsete (Sp), Ingjerd Schou (H), Per Willy Amundsen (FrP) og Hårek Elvenes (H).


Sist oppdatert: 05.06.2018 11:39