Utenriks- og forsvarskomiteen foran den norske ambassaden i Berlin. Foto: Den norske ambassaden i Berlin.

Utenriks- og forsvarskomiteen foran den norske ambassaden i Berlin. Foto: Den norske ambassaden i Berlin.

Bred enighet med Tyskland om utenriks- og forsvarspolitikk

Det var bred enighet om sentrale utenriks- og forsvarspolitiske spørsmål mellom tysk og norsk side da utenriks- og forsvarskomiteen besøkte Berlin 19. og 20. april. 

Utenriks- og forsvarskomiteen under ledelse av Anniken Huitfeldt (A) la sitt første bilaterale besøk i denne stortingsperioden til Berlin 19.–20. april. Formålet med besøket var å drøfte tysk utenriks-, sikkerhets- og forsvars- og europapolitikk, fremme norske synspunkter på sentrale områder og knytte kontakter i Forbundsdagen.

– Tyskland er en av Norges aller nærmeste og viktigste samarbeidspartnere og allierte, og besøket bekreftet hvor samstemt våre to land er i utenriks- og forsvarspolitikken, sier komitéleder Anniken Huitfeldt.

– Vi hadde meget åpne og ærlige diskusjoner med våre tyske kolleger og regjeringsrepresentanter. Jeg er glad for å se hvilken interesse det er for Norge i Tyskland og det nære forholdet det er mellom oss, legger hun til.

Komiteen møtte blant annet forsvarskomiteen og europakomiteen i Forbundsdagen, representanter for forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet, samt fremtredende utenrikspolitiske forskere i Berlin.

Med europakomiteen, der alle partiene i Forbundsdagen deltok, drøftet man blant annet brexit, EU-utvidelsen, asylretten og migrasjon, energipolitikk og forholdet til Russland og Tyrkia. I møtene med forsvarskomiteen og forsvarsdepartementet var blant annet NATO-samarbeidet og 2%-målet, forholdet EU-NATO og forsvarsmateriellsamarbeid viktige temaer.

Med utenriksdepartementet ble det en inngående drøftelse om Tyrkia og Vest-Balkan, mens med de tyske forskerne stod blant annet Russland, europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk og Kinas globale rolle på dagsordenen.

Følgende komitemedlemmer deltok på reisen: Anniken Huitfeldt, leder (A), Michael Tetzschner, 1. nestleder (H), Christian Tybring-Gjedde, 2. nestleder (Frp), Trond Helleland (H), Hans Andreas Limi (FrP), Liv Signe Navarsete (Sp), Per-Willy Amundsen (Frp), Martin Kolberg (A), Marianne Marthinsen (A), Jette F. Christensen (A) og Hårek Elvenes (H).

Utenriks- og forsvarskomiteen.


Sist oppdatert: 24.04.2018 10:53